• Rys historyczny

     •  Historia polskiej szkoły w Potęgowie rozpoczęła się w sierpniu 1945 roku. Kierownikiem szkoły mianowany został wówczas p. Jakub Ptak. Rozpoczęły się wówczas przygotowania budynku szkolnego do użytkowania. W tym budynku mieszkała jeszcze ludność niemiecka. Przed wojną w niemieckiej szkole uczyło się  około stu uczniów.

           1 września 1945 roku nastąpił uroczysty moment otwarcia pierwszej polskiej szkoły na terenie gminy Potęgowo, w której naukę rozpoczęło 18 uczniów. Sześcioro z nich znało tylko język kaszubski, w ogóle nie znali języka polskiego. Pierwszą nauczycielką naszej szkoły była p. Jadwiga Wójcik. Pierwsze dzienniki lekcyjne dostarczono dopiero w styczniu 1946. Do czerwca tego roku liczba uczniów wzrosła do 57. W następnym roku szkolnym od 16 września 1946 roku szkołą zaczął kierować p. Władysław Awchimieni. Liczba uczniów wzrosła do 150. W kolejnym roku szkolnym liczba uczniów znowu wzrosła i w ciągu roku szkolnego wahała się od 183 do 189. To były lata, kiedy brakowało dosłownie wszystkiego: podręczników, pomocy dydaktycznych, opału, pieniędzy… Dla wielu uczniów z pobliskich wiosek problemem było już samo dotarcie do szkoły, brakowało komunikacji. Pod koniec 1947 roku otwarto internat przy budynku, który stał się odtąd budynkiem szkolnym nr 2. Na parterze znajdowały się cztery sypialnie dla chłopców oraz jadalnia. Piętro budynku zajmowały dziewczęta mieszkające w 6 sypialniach. Ogółem w internacie mieszkało 3-35 uczniów z klas V, VI i VII. Funkcję wychowawcy pełniła nauczycielka naszej szkoły p. Agnieszka Tandek. Wobec różnych braków , pieniądze dla szkoły zbierano m.in. podczas imprez kulturalnych, pomagało również lokalne społeczeństwo. W związku sytuacją polityczną kraju w szkole obchodzono święta rewolucji październikowej, czy przyjaźni polsko –radzieckiej. Uczniowie często mieli wyjazdy na wykopki czy sadzenie lasu, zimą dokarmiano leśną zwierzynę. Ważne było również górnicze święto Barbórki.

         24 października 1970 roku szkole uroczyście nadano sztandar i imię Marii Konopnickiej. Aż do 1973 roku dyrektorem szkoły był p. Władysław Awchimieni, po czym zastąpił go na rok Kazimierz Dąbrowski, a następnie, p. Kazimiera Awchimieni. W latach 1975-1977 szkołą kierował p. Eugeniusz Stańczyk. W roku 1977 dyrektorem szkoły została pani Maria Wójcik. W roku 1985 reprezentacja szkoły zdobyła mistrzostwo województwa słupskiego w turnieju piłki nożnej „Piłkarska kadra czeka”. W rozgrywkach, gdzie brali udział mistrzowie 5 województw zajęli 3 miejsce. W latach 90 – tych spośród wielu sukcesów szkoły nie można zapomnieć o wielu laureatach i finalistach wojewódzkich konkursów w szczególności z geografii (opiekun – p. Renata Spławska) oraz języka rosyjskiego (opiekun – p. Zofia Szóstakiewicz).

          10 czerwca 1995 roku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50 lecia szkoły oraz 25 lecia nadania szkole imienia Marii Konopnickiej.

          17 grudnia 1997 otwarto nowy budynek szkoły przy ulicy Szerokiej 16. Niespełna rok później 9 października 1998 oddano do użytku nowe skrzydło dla dzieci starszych. Do szkoły uczęszczało wówczas 630 uczniów, pracowało 43 nauczycieli i 14 pracowników obsługi. Warto wspomnieć, że w roku 1998 przestały istnieć okoliczne Szkoły Podstawowe w Głuszynku i Żychlinie. Dzieci z tych szkół z dniem 1 września 1998 r. zasiliły społeczność szkoły w Potęgowie. Z końcem roku szkolnego 1998/1999 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasową dyrektor, panią Marię Wójcik zastąpiła pani Renata Spławska.

          W roku 1999 utworzono nowy typ szkoły - gimnazjum. 5 kwietnia 2002 roku nastąpiło otwarcie nowoczesnej sali gimnastycznej. W jej otwarciu wziął udział starosta słupski Stanisław Kądziela. Energia uczniów mogła zostać uwolniona. W czerwcu 2002 roku szkołę opuszczają pierwsi absolwenci gimnazjum. 17 listopada 2006 nastąpiło uroczyste pożegnanie dyrektor Renaty Spławskiej, którą zastąpiła na stanowisku p. Grażyna Bartos. W roku 2014 dyrektorem szkoły zostaje p. Leszek Domaszk.

           W czerwcu 2015 oddany do użytku zostaje plac rekreacyjny przy szkole. Uczniowie podczas ciepłych dni mogą się zrelaksować, a nauczyciele prowadzić „zielone lekcje”. Plac jest wykorzystywany również do organizacji różnych spotkań np. festynu rodzinnego czy akcji promujących czytanie książek.

          29 września 2018 roku oddano do użytku nowoczesny kompleks sportowy. W roku 2019 po 20 latach istnienia zakończyły byt gimnazja. Na przełomie tych lat uczniowie tej 3–letniej szkoły przynieśli Zespołowi Szkół w Potęgowie wiele sukcesów na różnych polach edukacji. Powróciła ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. W szkole zajęcia mają również dzieci młodsze, które przygotowują się do nauki szkolnej. Dzisiaj Szkoła w Potęgowie jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym, w którym istnieją znakomite warunki do nauki i wychowania dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole będą trzy oddziały przedszkolne i 16 oddziałów klas 4-8 szkoły podstawowej

     • Plac rekreacyjny

     •  

       

       

       

      Wiosną 2015 roku rozpoczęły się prace nad terenem za Naszą Szkołą. Dziś jest to miejsce, gdzie dzieci odpoczywają podczas przerw, odbywają lekcje przy dobrej pogodzie, po prostu integrują się i dobrze bawią na świeżym powietrzu. 

     • Plac rekreacyjny wiosną
   • JUBILEUSZ 75-LECIA NASZEJ SZKOŁY

    Zapraszamy do podróży w czasie...
      • Ludzie Tworzący Naszą Historię
      • Pokaż