• Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na cele statutowe w roku szkolnym 2023/2024:

    pierwsze dziecko w naszej szkole - składka 50 zł,

    drugie dziecko w naszej szkole - składka 40 zł,

    trzecie i kolejne dziecko w naszej szkole - składka 30 zł.

    Składkę na RR uczeń opłaca u wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy w sekretariacie, rodzic natomiast może dokonać wpłaty u wychowawcy, w sekretariacie oraz przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Potęgowie. Konto jest prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Ustce. Nr 63 9315 0004 0013 5063 2000 0010. Przy płatności na konto RR prosimy o podanie danych dziecka (imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko).

    63 9315 0004 0013 5063 2000 0010 

     
   • Opłaty za wyżywienie

   • Drodzy Rodzice!
    Prosimy, aby płatności za wyżywienie dzieci dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto szkoły, a nie gotówką. Dziękujemy!
    NUMER KONTA
    88 1160 2202 0000 0005 0596 7710