• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zspotegowo.pl/ oraz https://sppotegowo.edupage.org/

     Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kochańska, email: bkochanska@zspotegowo.onmicrosoft.com
     Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 59 811 50 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Dostępność architektoniczna

     1. Siedziba Szkoły Podstawowej mieści się przy ul. Szerokiej 16, 76-230 Potęgowo.
     2. Miejsca parkingowe zlokalizowane są na wprost wejścia do budynku. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
     3. Po prawej stronie od wejścia do budynku zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący do wejścia do szkoły. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się także przy wejściu na halę gimnastyczną z lewej strony budynku. 
     4. Na parterze, przy wejściu znajduje się hol przeznaczony dla interesantów, sekretariat szkoły, gabinety dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, pedagoga, logopedy, pielęgniarki, sala konferencyjna.
     5. Na poziomie -1 znajdują się szatnie i biblioteka.
     6. Na piętrze sale lekcyjne i pokój nauczycielski. W budynku nie ma windy.
     7. Przy hali gimnastycznej znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
     8. Do SP w Potęgowie możliwy jest wstęp z psem asystującym.
     9. SP w Potęgowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać