• Zaślubiny z morzem - konkurs

     • Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

      Zaślubiny z morzem”

      dla uczniów klas II-III SP

       

      1.     Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 48, 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10, tel./fax 58 346 96 48

                  Nauczyciele: Małgorzata Małolepsza(balandir@wp.pl)888 344 433,  
      Katarzyna  Rozmarynowska,  Izabela Kuciel-Krzeczkowska, Małgorzata Finik,

                 

      2.     Adresat: konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III szkół podstawowych województwa pomorskiego.

       

      3.Cele:                                                                                                                                                                                                              

      ·        kształtowanie postawy twórczej

      ·        zainteresowanie historią i postacią gen. Józefa Hallera

      ·        rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych

      ·        rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci

      ·        wdrażanie do samodzielnej pracy

      ·        promowanie talentów

       

      4.     Zasady uczestnictwa:

      a)     Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

      ·        temat pracy konkursowej - prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów

      z zachowaniem tematyki konkursu,

      ·        rozmiar i technika - wykonanie prac w formacie A 3, techniką płaską,

      ·        praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

      b)    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną na odwrocie w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko oraz wiek autora, a także dokładną nazwę szkoły. Należy również dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 1).

      c)     Każda szkoła może przesłać na konkurs nie więcej niż 6 prac

      d)    Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

      e)     Prace prosimy nadsyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk z dopiskiem: konkurs „Zaślubiny z morzem”.

      f)      Termin nadsyłania prac – do 17 lutego 2023 roku (decyduje termin wpływu do SP 48 w Gdańsku).

      g)     Podsumowanie wyników i przesłanie dyplomów oraz nagród nastąpi dnia 22 lutego    2022 roku. 

      h)    Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie: sp48gdansk.edupage.org oraz na Facebooku SP48 w Gdańsku.

      i)       Prace zgłoszone do konkursu plastycznego nie będą odsyłane do uczestników, a tym samym będą stanowiły własność organizatorów.

      j)       Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoznacznym wyrażeniem zgody przez rodzica/ów na przetwarzanie danych osobowych uczestników, niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz wyrażeniem zgody na podanie imion i nazwisk finalistów i laureatów konkursu oraz opublikowanie wybranych prac (bez wypłacania honorariów autorskich) na w/w stronach internetowych SP 48 w Gdańsku.

      k)     Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

      l)       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

       

                                                                         Zapraszamy do udziału w konkursie        

                                                                            
      Małgorzata Małolepsza, Katarzyna  Rozmarynowska,  Izabela Kuciel-Krzeczkowska, Małgorzata Finik

    • ℹ️ Zebrania z Rodzicami
     • ℹ️ Zebrania z Rodzicami

     • ℹ️ Spotkanie z rodzicami

      Serdecznie zapraszamy 1 lutego 2023r. (środa)

      ➡️ 16.00 - oddziały przedszkolne i klasy 1-3
      ➡️ 16.30 - klasy 4-8  

      Lista sal będzie wywieszona przy wejściu do szkoły.

    • Radiowęzeł & Strefa ciszy i relaxu 💫
     • Radiowęzeł & Strefa ciszy i relaxu 💫

     • Marzenia 💫✨

      „Zawsze zwyciężają, gdy im na to pozwolić”, a „jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”.

      Stanisław Lem & Walt Disney

       

      Marzenia.

      Nie spełniają się same.

      To w 2019 roku urodziła się myśl.

      Myśl o radiowęźle i strefie ciszy i relaksu.

      Wszystko ruszyło po mału, nieśmiało, a cel był odległy.

       

      Kiermasze ciast, sprzedaż pop-cornu, rękodzieła, Rodzinny Piknik z licytacjami,imprezy szkolne, zrzutka internetowa. Ogrom.

       

      Tak wiele się działo, tak wielu z Was stoi za sukcesem. Najcenniejszym jest to, że byliście w każdym przedsięwzięciu. Dobrym słowem, gestem, wsparciem finansowym.

      Nigdy nie powiedzieliście ”nie”.

      ❣️Uczniowie 

      ❣️Rodzice 

      ❣️Opiekunowie 

      ❣️Drodzy Nauczyciele 

      ❣️Obsługa Szkolna

      ❣️Rodzina 

      ❣️Dyrekcja 

       

      ♥️

       

      Dziś to nie marzenie. 

      To rzeczywistość.

      W czasie zimowych ferii, pan Piotr, pan Janusz oraz pani Ilona stworzyli dla Nas 🫶🏻⬇️

       

      RadiOwęzĘł SzkolnY i StrEfa CisZy i RelAXu 🎼🎤🌙✨Prace nadzorował pan Dyrektor 😌

       

      Samorządzie Uczniowski.

      Jesteście ThE BeSt 🙂

      Przestawiamy Wam kilka migawek od tego jak to się zaczęło, do teraz 🤩

      Projekty są w trakcie realizacji a efekt końcowy niebawem 💫

    • Kochamy Cię, Babciu i Dziadku!
     • Kochamy Cię, Babciu i Dziadku!

     • Babciu, Dziadku!

      Kochamy Was, tak po prostu.

      W każdym języku, w każdym momencie.

      I to tylko w piosence nosicie chustki, i macie laseczki i szelki.

      Tak w rzeczywistości, jesteście Naszymi Bohaterami, z którymi i do tańca i do różańca i konie kraść.

      Życzymy Wam nie tylko zdrowia, ale spełnienia marzeń, na które zawsze brakło czasu.

      Wasi Wnukowie ❤️

      0b

      0a

    • Ferie z Ekonomią - finał
     • Ferie z Ekonomią - finał

     • Finał projektu

      W czwartek 19-go stycznia  nasza grupa projektowa wyjechała do gdańskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Spotkanie z przedstawicielami banku w tym z p. dyrektorem Wiktorem Kamińskim spowodowało że, rola  i zadania NBP są naszym uczniom zdecydowanie bliższe. Uczniowie skorzystali ponadto z maszyny, która „zamienia” drobniaki na pieniądze o większych nominałach oraz szczegółowo ( z pomocą specjalistycznych urządzeń) przeanalizowali znaki zabezpieczające banknoty przed fałszowaniem. Na pożegnanie z Gdańskiem było  jeszcze krótkie „przywitanie” z patronką szkoły  Marią Konopnicką.

      W piątek uczestnicy projektu zajmowali się m.in. produkcją w „fabryce” książek, plusami i minusami prowadzenia działalności gospodarczej, byli specjalistami ds. ulepszenia świata (gratuluję pomysłów i nieograniczonej kreatywności!).  Na podsumowanie zajęć uczestnicy wzięli udział w teście wiedzy zakresu ekonomii. Najwięcej punktów uzyskał Igor (16), przed Roksaną (14) i Natalią (13).

       Jeszcze tylko wręczenie nagród najaktywniejszym uczestnikom, certyfikatów i projekt  Wystartował nabór szkół do kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Ferie z ekonomią” (regulamin) | Serwis Samorządowy PAP dobiegł końca. Dziękuję za aktywny udział wszystkim jego uczestnikom oraz życzę praktycznego  wykorzystania poznanych widomości i umiejętności. 

                                                                                                             Sławomir Hinca

    • Ferie z Ekonomią
     • Ferie z Ekonomią

     • Wtorek i środa to kolejne dni projektu Ferie z ekonomią .

      W tych dniach uczniowie zapoznali się z regionalnym rynkiem pracy, dowiedzieli się, na czym polega wymiana barterowa (podczas zajęć trwała wymiana fikcyjnych towarów, które byłyby niezbędne w świecie bez pieniędzy), ułożyliśmy staranny budżet rodzinny (oczywiście z nadwyżką, bez dziury budżetowej, poznaliśmy zasady działania banku centralnego oraz czym różni się on od banków komercyjnych), czym jest lokata, depozyt, kredyt, inflacja, PIN, ROR, jakie banki oferują produkty i jak bezpiecznie z nich korzystać.

      ️Uczniowie udowadniali, że warto oszczędzać, a jeśli już wziąć kredyt to bardzo odpowiedzialnie.

      ️No i jeszcze na podsumowanie krzyżówka, mały test i kalambury.

      ️ Uczestnicy projektu przestawili swoim koleżankom i kolegom ciekawe przysłowia związane z pracą, finansami, nauką wszak… Każdy jest kowalem swego losu a Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.

      We wtorek odwiedziliśmy ponadto firmę Doram Design. Serdecznie przyjęci przez p. panią prezes Dorotę Stanischewską dowiedzieliśmy się, czym zajmuje się firma, jaką ma specyfikę, jakie cechy musi mieć osoba przedsiębiorcza i jakich cech i kompetencji wymaga od pracowników.

      Po prezentacji przyszedł czas na praktyczne zwiedzanie nowoczesnego zakładu produkującego wygodne i piękne meble ogrodnicze dla rynku wewnętrznego oraz na export.

      Dziękujemy za oferowany na czas (wszak czas to pieniądz) oraz możliwość zobaczenia jak na co dzień funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów w regionie.

     • Informacja

     • Prosimy Rodziców, którzy w 2022 roku otrzymali decyzję z instytucji GOPS o dożywianiu swoich dzieci, o ponowne złożenie wniosku w GOPS na rok 2023.

     • Zapraszamy do udziału w konkursach

     • Informujemy o ogólnopolskich konkursach, w których mogą wziąć udział nasi uczniowie: 

      • OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT KOMIKSU “MÓWIĄCE OBRAZKI”  (dla dzieci i młodzieży od 10 do 19 lat.)
      • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY “ZWIERZAKI-SŁODZIAKI”, (dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do ukończenia klasy 8)
      • XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI “OKNO” (dla dzieci i młodzieży od 10 do 16 lat)
    • Ferie z Ekonomią
     • Ferie z Ekonomią

     • 16 stycznia piętnaścioro uczniów z naszej szkoły (wśród 48 szkół z całego kraju) rozpoczęło projekt mający na celu pogłębienie ich wiedzy z zakresu ekonomii.

      Zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie spowoduje zwiększenie świadomości ekonomicznej uczniów oraz zwiększenie odpowiedzialności za finanse własne lub własnej firmy (zakładu) w przyszłości.

      Na dzisiejszych zajęciach uczniowie zgłębiali pojęcia wolnego rynku, ceny, relacji popytu-podaży, równowagi cenowej, konkurencji oraz poznali odpowiedź- dlaczego w państwach o gospodarce wolnorynkowej zakazane są praktyki monopolistyczne.

      Kolejnymi zadaniami było określenie cech osób przedsiębiorczych, cech własnych i „umieszczeniu” ich w przewidywanym zawodzie.

      Najwięcej jednak emocji wzbudził rynek kupna –sprzedaży jabłek, na którym sprzedający i kupujący musieli jak najdrożej sprzedać skrzynki z jabłkami (sprzedający) lub najtaniej je kupić (kupujący).

      Uczniowie poznali i zastosowali najróżniejsze sposoby prowadzenia negocjacji, wskazywali zalety własnego produktu, a kupujący inteligentnie „podchodzili” sprzedających, żeby kupić towar jak najtaniej.

      Wzajemny i bezpośredni kontakt okazał się strzałem w 10, a emocje po dużym zysku wskazywały charakter przyszłego przedsiębiorcy.

      Opiekun projektu –Sławomir Hinca

     • Akademia Bezpiecznego Puchatka

     • Nasi Uczniowie wiedzą, jak należy zachować się na drodze, w domu, w szkole i w Internecie - potwierdza to certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka XIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego. Brawo! 

    • Transport w dniach 16-20 stycznia - Ferie z ekonomią
     • Transport w dniach 16-20 stycznia - Ferie z ekonomią

     • Transport w dniach 16-20 stycznia 2023

      Projekt „Ferie z ekonomią”

      Warcimino kolonia  - 7.10

      Runowo- pałac - 7.15

      Szkoła - 7.22

      Radosław -  7.30

      Rzechcino -  7.40

      Grapice - 7.50

      Potęgowo - 8.00

     • Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

     • Szanowni Państwo! 

      Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkola i klasy I w roku szkolnym 2023/2024 

      Wszystkie niezbędne dokumenty do złożenia w sekretariacie SP Potęgowo znajdują się TUTAJ

     • Przedferyjne podsumowania

     • W ostatnim dniu przed feriami spotkaliśmy się z Panem Wicedyrektorem, by omówić kilka ważnych kwestii:

      • Gratulujemy Ósmoklasistom, którym najlepiej poszedł próbny egzamin ósmoklasisty - Kuba Siniawski, Miłosz Wenta i Olga Małek - jesteśmy dumni z Waszych wyników, a na egzaminie życzymy takich samych i jeszcze lepszych - wszystkim uczniom Naszej Szkoły 
      • Żegnamy Zakhara Zhemevko, który z Naszej Szkoły wyrusza w daleką podróż do Kanady. Zakhar był Naszym Uczniem, bo właśnie w Potęgowie znalazł schronienie przed wojną w swojej ojczyźnie. Zyczymy Ci Zakhar pomyślności w Twojej dalszej drodze, to był zaszczyt mieć Cię wśród Naszych Uczniów!
      • Życzymy wszystkim radosnych i bezpiecznych ferii!
    • Lepsza Szkoła - projekt edukacyjny
     • Lepsza Szkoła - projekt edukacyjny

     • Nasza szkoła bierze udział w projekcie ogólnopolskim edukacyjnym Lepsza Szkoła. Uczniowie klas ósmych po napisaniu egzaminów próbnych otrzymują indywidualne raporty ze szczegółowymi informacjami o aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętnościach. Pierwsze raporty otrzymali już na początku stycznia, a kolejny uzyskają po marcowym egzaminie próbnym – na początku kwietnia.

      Każdy uczeń swoje wyniki może porównać i przeanalizować z wynikami innych uczniów w szkole oraz w całej Polsce.

      Solidnie przygotowany i przeprowadzony w odpowiednim czasie próbny test znacząco wpływa na wynik właściwego egzaminu:

      • mobilizuje do nauki,
      • przyzwyczaja do formuły egzaminu,
      • kształci dojrzałość,
      • uczy planowania,
      • pokazuje mocne i słabe strony,
      • pomaga w porę nadrobić zaległości
     • Szkolny Konkurs na SketChnotkĘ 

     • Lubisz rysować? Często „bazgrolisz” w zeszycie?

      Weź udział w Naszym Konkursie! Przeczytaj tekst z wybranego przedmiotu (np. budowa liścia z biologii lub charakterystykę Pana Tadeusza z języka polskiego ) i zaprojektuj notatkę wizualną - sketchnotkę według zasad sketchnotingu. Stworzyliśmy taką dla Was, abyście mogli zerknąć.

       Jak przystąpić do Konkursu:

      • Praca musi być autorska - samodzielna
      • Format A4
      • Wersja elektroniczna - JPG lub PDF - dostarczamy na szkolnego messengera
      • Wersja papierowa - dostarczamy Nauczycielowi wybranego przedmiotu, z którego robicie notatkę

      Materiały pomocne w stworzeniu sketchnotki dostępne są w dodatkowym pliku PDF w linku https://drive.google.com/.../1qQaXZ-74cXspb-lQo.../view... 

      Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na Naszym Funpage oraz stronie www. Termin oddawania prac -  lutego 2023 r.

      Serdecznie zachęcamy!